دومین روز تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی مقابل مجلس


دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۲۲ فوریه ۲۰۲۱

روز دوشنبه ۴ اسفند، جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی برای دومین روز پیاپی در اعتراض به وضعیت استخدامی‌شان مجددا مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نقل از ایسنا، آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.