تجمع مهندسان ناظر مشهد مقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی


چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۲۴ فوریه ۲۰۲۱
روزسه شنبه 5 اسفند همزمان باروز مهندس به‌ مناسبت زادروز خواجه نصیرالدین توسی روز، مهندسان ناظرمشهد برای اعتراض به درانحصار ورچشمی‌هابودن پروژه‌های بزرگ ساختمانی واگذاری پروژه‌های بزرگ به برخی چهره‌های خاص و نورچشمی و وضعیت سپرده‌های بلوکه‌شده مهندسان برای پروژه‌ها ومحاسبه‌نشدن سود این مبالغ دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی این کلانشهر دراستان خراسان رضوی زدند.
یکی از مهندسان حاضردرتجمع و با بیان اینکه ما از مدیران سازمان نظام مهندسی چند خواسته داریم، به خبرنگار شهرآرا نیوز؛ گفت:یکی از خواسته‌های ما آزادکردن پول‌های بلوکه‌شده مهندسان ناظر در حساب‌های بانکی است.
وی افزود: در ابتدا که مالک می‌خواهد خانه‌ای را بسازد، همه پول مهندس ناظر به حسابی واریز می‌شود و در ابتدا بخشی از این پول آزاد می‌شود، اما بخش دیگری از این مبلغ تا زمانی که افراد در خانه ساخته‌شده ساکن نشوند، در حساب بانکی بلوکه می‌شود و با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم‌های موجود، به‌طور قطع از ارزش این پول در زمان بازگشت کاسته می‌شود.
وی در پاسخ به این نکته که این روند، کاملا قانونی است و باید به آن احترام گذاشت، گفت: البته این روال قانونی است، اما با اتخاذ راهکار‌هایی مانند محاسبه معدل این پول در حساب بانکی، می‌توان به مهندسان ناظر کمک کرد.
یکی دیگر از این افراد نیز از ارجاع برخی پروژه‌ها به افراد نورچشمی و خاص انتقاد کرد و گفت: متأسفانه همه پروژه‌های بیش از سه‌چهار هزار متر به افراد خاص می‌رسد و این پروژه‌های خوب به‌صورت تکراری بین این افراد به‌صورت انحصاری تقسیم می‌شود و دیگر کار‌های کوچک بین شمار زیادی از مهندسان دیگر تقسیم می‌شود.