سومین روز اعتصاب صدها کارگر کارخانه لاستیک پارس ساوه


چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه از سومین روز اعتصاب صده کارگر این واحد تولیدی دراعتراض به عدم تعیین تکلیف با صندوق پس اندازپس از خصوصی سازی خبردادند.
به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، اعتصاب 650 کارگر شرکت لاستیک پارس ساوه بر علیه اجحافات کارفرمای خصوصی شده این شرکت، شکل گرفته است. متن زیر را کارگران اعتصابی برایمان فرستاده اند.
3روز هست که شرکت لاستیک پارس در اعتصاب است و کارگران دست از کار کشیده اند .حدود 2سالی هست که این شرکت خصوصی شده و کارفرما از تعیین وضعیت صندوق پس انداز کارگران سر باز می زند .
داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت صندوقی شکل گرفته بود که هرماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر میکرد و خودش نیز به همان مقدار به صندوق اضافه میکرد تا به کارگر وام دهد .با فروش شرکت به بخش خصوصی وام ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران 3 درصد کم میشد تا اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق و پس دادن موجودی بین کارگران جواب واضح و شفافی داده نشد. کارگران به این نتیجه رسیدند صندوقی که وام نمیدهد چرا باید هر ماه از ما پول کم کند. پس کارگران به کارفرما میترا فروزنده نیا اعلام کردند که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کند. کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و باز نشستگی عودت داد. اختلاف از آنجا بوجود آمده که کارفرما میگوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته ام صندوق را تسویه میکنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد. یعنی کارگری که ۱۵ سال سابقه دارد را فقط ۲ تا۳ سالی که ایشان شرکت را خریده ، فقط سهم کارگر را پس خواهد داد و ۱۲ سال قبل به ایشان مربوط نیست. یعنی 12 سال اندوخته کارگران را به جیب بزند. حال آنکه در واگذاری شرکت همه چیز قید شده. چطور سرمایه و سود شرکت را میخواهد ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارد؟
افراد بازنشسته ای را به عنوان مشاور و مدیر وارد شرکت کرده که تخصصی ندارند و برخی از قسمت های شرکت را به پیمانکار سپردند و پیمانکار نیز نارضایتی ایجاد کرده . سالی دوبار در روز کارگر و 22بهمن ارزاق میداده که اکنون وی از پرداخت آنها خودداری می کند .