در یکسال گذشته ۶۶۹ نفر در تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی کشته شده اند

ایرنا
دفتر حقوق بشر اتیوپی اعلام کرد: در سال گذشته میلادی و در جریان تظاهرات ضد دولتی در این کشور، 669 شهروند اتیوپیایی کشته شدند.

به گزارش امروز (چهارشنبه) ایرنا به نقل از تارنمای خبری 'آفریکا نیوز'، دفتر حقوق بشر اتیوپی با ارائه گزارشی با بیان این مطلب، تاکید کرد:‌ در سال گذشته و در جریان ناآرامی های عمومی در دو منطقه اورومیا و امهاره و نیز دیگر مناطق جنوبی اتیوپی، 669 شهروند این کشور کشته شدند.

اتیوپی که در شرق قاره آفریقا قرار دارد در ماه اکتبر2016 (مهر/آبان 95) وضعیت فوق العاده اعلام کرد. این کشور طی حدود یک سال قبل صحنه تظاهرات گسترده بود که به گفته گروه های حقوق بشری صدها کشته بر جا گذاشت.

بیشتر بازداشت ها نیز مربوط به دو منطقه اورومیا و امهاره می شود. ساکنان این دو منطقه که روی هم 60 درصد جمعیت اتیوپی را تشکیل می دهند، تقریبا از یک سال قبل تاکنون در اعتراض به وضعیت حاشیه نشینی شان در نظام سیاسی این کشور، تظاهرات برگزار کرده اند.

در همین خصوص،‌' صدیق ابرهه' معاون سخنگوی دولت اتیوپی اعلام کرد: دولت این کشور حدود 10 هزار نفر که در دوره وضعیت فوق العاده بازداشت شده بودند را آزاد می کند.

'هایله ماریام دسالین' نخست وزیر اتیوپی پس از اعلام وضعیت فوق العاده شش ماهه در ماه اکتبر (مهر/آبان) اعلام کرد که به منظور در برگرفتن اقوام مختلف اتیوپی، آرایش کابینه اش را تغییر می دهد.

بر اساس اعلام رسمی، وضعیت فوق العاده در اتیوپی در ماه آوریل ( ابتدای اردیبهشت96) خاتمه خواهد یافت.