دورنمای "نامعلوم" طرح ایجاد اشتغال برای پناهجویان در آلمان

دویچه وله
نا بر نتایج پژوهشی درباره چشم‌اندازهای اشتغال پناهجویان در آلمان تنها ۵۰ درصد از آنان می‌توانند در ۵ سال آینده به کار مشغول شوند. این تحقیق نشان می‌دهد که در سال گذشته برنامه‌ ایجاد شغل برای پناهجویان موفق نبوده است.
تازه‌ترین پژوهش نهاد "انستیتوی تحقیق در باره‌ی بازاریابی و ایجاد شغل IAB" که روز پنجشنبه (۲۰ آوریل / ۳۱ فروردین) در نورنبرگ منتشر شد، نشان می‌دهد که در ۵ سال آینده تنها نیمی از پناهجویان آلمان جذب بازار کار می‌شوند. این رقم که ۵۰ درصد جمعیت مهاجران آلمان را تشکیل می‌دهد، افرادی را نیز در بر می‌گیرد که قصد دارند دوره‌های آموزش عملی را بگذرانند یا در بخشهایی با درآمد کم استخدام شوند. بر اساس تازه‌ترین آمار کلی اشتغال در آلمان، نزدیک به ۷۳،۸ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله‌ی این کشور شاغل هستند.
بر اساس پژوهش یاد شده که بر پایه‌ی داده‌های ۴۸۰۰ پناهجو تنظیم شده، تنها ۱۰ درصد از پناهجویانی که در سال ۲۰۱۵ به آلمان وارد شدند، قادر به یافتن کار در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۶ بودند. این رقم در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۲ درصد بود و در سال ۲۰۱۳ به ۳۱ درصد رسید.

همخوانی آمار

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، تازه‌ترین آمار "آژانس مرکزی کار" آلمان در این زمینه در اغلب موارد با نتایج پژوهش نهاد IAB همخوان است. بر اساس این آمار، شمار شاغلان غیراروپایی (از کشورهای افغانستان، اریتره، عراق، نیجریه، پاکستان، سومالیا و سوریه) از آغاز سال ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۱۶، نزدیک به ۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.