سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز جولیان آسانژ را متوقف کرد

بی بی سی
دادستان سوئد تصمیم گرفته تا تحقیق درباره ادعای آزار جنسی جولیان آسانژ، موسس سایت ویکی لیکس را متوقف کند.

دادستان سوئد از دادگاه خواسته تا حکم بازداشت آقای آسانژ را باطل کند.

آقای آسانژ در سال ۲۰۱۰ متهم شد که در سوئد به زنی تعرض کرده است، اما او این اتهام را رد کرده و گفته بود که مطرح کردن این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.

جولیان آسانژ برای پرهیز از استرداد به سوئد در ارتباط با ادعاهای تعرض جنسی از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده است.

نگرانی آقای آسانژ این است که در صورت رفتن به سوئد به آمریکا تحویل داده شود.

پس از آنکه آقای آسانژ در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد، دادستانی سوئد در پی آن بود که بتواند از او در محل این سفارت بازجویی کنند.

شش ماه پیش از آقای آسانژ در حضور مقامات سوئدی سوالاتی شد.

آقای آسانژ به دلیل انتشار صدها هزار سند و مدارک محرمانه نظامی و سیاسی آمریکا، با احتمال محاکمه در این کشور روبرو است.