یکسال پس از کودتای ترکیه؛ پناهندگی هزاران ترک در آلمان

دویچه وله
ک سال از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه می‌گذرد و هنوز هم هزاران شهروند ترک به دلایل امنیتی به آلمان پناه می‌آورند. تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۷ حدود سه هزار نفر ترک در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی موسوم به بامف (BAMF) گزارش می‌دهد که بیش از سه هزار شهروند ترک در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ از آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. در میان این پناهجویان ۲۰۹ دیپلمات و ۲۰۵ تن از کارکنان دولت نیز به چشم می‌خورد.تعداد پناهجویان ترک پس از کودتای ناکام ترکیه در آلمان افزایشی جدی یافته است.
سال گذشته در مجموع بیش از ۵۷۴۲ نفر شهروند ترک در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. در حالی که یک سال پیش از آن این تعداد تنها ۱۷۶۷ نفر بوده‌ است. بنابه آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان از کل متقاضیان پناهجویی ترکیه در سال گذشته، ۴۴۰۰ نفر از کردهای ترکیه بوده‌اند.

"اشپیگل آنلاین" می‌نویسد در سال ۲۰۱۶ تقاضای پناهندگی تنها هشت درصد از متقاضیان پذیرفته شده است. اما بنا به برآورد محافل دولتی آلمان شمار پذیرفته‌شدگان در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
به گزارش فونکه مدین‌گروپ (Funke Mediengruppe) تعداد متقاضیان پناهجویی در ماه گذشته ثابت بوده است. در ماه ژوئن ۴۸۸ شهروند ترک درخواست پناهندگی کرده‌اند. این مقدار برابر است با تعداد کسانی که در سال ۲۰۱۶ در ماه ژوئن در آلمان چنین درخواستی داده بودند.