رئیس‌جمهورسابق پرو و همسرش زندانی شدند

ایرنا
رئیس جمهوری سابق پرو و همسرش پس از دستگیری از سوی یک قاضی به اتهام مشارکت در پولشویی، اولین شب را در زندان سپری کردند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری پرنسالاتینا نوشت: 'اویانتا اومالا' رئیس جمهوری سابق پرو و همسرش براساس این حکم به یک بازداشتگاه قدیمی انتقال یافتند؛ جایی که پیش از محاکمه در آنجا در بازداشت به سر می بردند.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت رئیس جمهوری سابق و پرو و همسرش دستبند به دستان این دو فرد نبستند و به سرعت آنها را به زندان منتقل کردند.

مقامات قضایی پرو قرار است در مورد فرآیند تحقیقات در مورد اتهام پولشویی تصمیم گیری کنند.

رئیس جمهوری سابق پرو و همسرش در زمان انتقال به زندان با گروهی از حامیانشان مواجه شدند. این تجمع کنندگان زندانی کردن رئیس جمهوری سابق و همسرش را برای 18 ماه پیش از محاکمه محکوم کردند.

وکیل رئیس جمهوری سابق و همسرش اعلام کردند که به دلیل انتقال به زندان به دادگاه عالی پرو شکایت خواهند کرد و زندانی شدن آنها پیش از محاکمه لازم نبوده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که اومالا که دوره پنج ساله ریاست جمهوری اش سال گذشته پایان یافت، قرار است تا زمان تکمیل تحقیقات در مورد اتهام پولشویی در زندان به سر ببرد. قاضی پرونده رئیس جمهوری سابق پرو و همسرش اعلام کرده است که آنها باید پیش از محاکمه نهایی زندانی شوند تا مانع از فرار احتمالی شان شود. رئیس جمهوری سابق پرو و همسرش انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرده اند.