تحقیقات حزب سبز آلمان درباره فعالیت ضداسرائیلی نمایندگان خامنه ای در هامبورگ

صدای آمریکا
گسترش نهادهای رژیم ایران در آلمان باعث شده است که «حزب سبز» آلمان در پارلمان آن کشور تحقیقات قضایی را برای ارزیابی فعالیت های ضد اسراییلی و جاسوسی ایران آغاز کند.

جروسلم پست نوشت، یک سند حزب سبز با عنوان «جهت گیری انجمن های شیعه و ارتباط شان با رژیم ایران» که حاوی ۲۱ پرسش با جزییاتی در باره نفوذ ایران در آلمان است به دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرستاده شده است.

در این سند قانونگذاران حزب سبز می پرسند: «دولت فدرال از مواضع ضد اسراییلی مقام های مرکز اسلامی هامبورگ و حضور و شرکت شان در تظاهرات روز قدس چه جمع بندی و نتیجه گیری دارد؟»

حمیدرضا ترابی، مدیر «آکادمی علوم اسلامی آلمان»، که بخشی از «مرکز اسلامی هامبورگ» است در تظاهرات ضد اسراییلی روز قدس در سال ۲۰۱۶ در مرکز شهر برلین با پوستری در دست اسراییل را «غیرقانونی و جنایتکار» می خواند.

ترابی برنامه ریز اصلی تظاهرات سالانه روز قدس در برلین است. مرکز اسلامی اعضای حزب الله و رژیم ایران و حامیان تظاهرات را با اتوبوس به محل گردهمایی می آورد. آن ها در تظاهرات روز قدس خواستار نابودی کشور اسراییل می شوند. آیت الله رضا رمضانی، مدیر «مرکز اسلامی هامبورگ»، نماینده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.