تظاهرات خیابانی و اعتصابِ هزاران کارگر فرانسوی/ اعتراض به اصلاحات قانون کار گسترده شد

ایلنا
روز گذشته هزاران کارگر، معلم و کارمند فرانسوی در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، هزاران کارگر و دستمزدبگیرِ فرانسوی در پاریس و بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک، در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، کار را تعطیل کردند و به خیابان‌ها آمدند.

این تظاهرات خیابانی در اعتراض به فراخوان اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری این کشور ازجمله «س‌.ژ‌.ت» برگزار شد و به بیش از 200 اعتراض خیابانی گسترده منجر شد. دانشجویان نیز به فراخوان اتحادیه‌های کارگری پاسخ مثبت دادند و همراه با کارگران به خیابان‌ها آمدند.

کارگرانِ فرانسوی همصدا با دانشجویان و معلمان معتقدند که امانوئل ماکرون قصد دارد حقوق صنفی و مدنی نیروی کار را مخدوش کند و حاصل تلاش‌ها و مبارزاتِ تاریخیِ کارگران کشور را بر باد دهد.