روسیه ۹ رسانه آمریکا را به عنوان "عامل بیگانه" معرفی کرد

ایسنا
وزارت دادگستری روسیه طبق قانون جدید تصویب شده ۹ رسانه وابسته به آمریکا را به عنوان "عامل بیگانه" اعلام کرد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون جدید در واکنش به اقدام کنگره مبنی بر شناسایی شبکه راشا تودی به عنوان عامل بیگانه و ممانعت از دسترسی این شبکه به کنگره، تصویب شده است.

در همین راستا رسانه‌های صدای آمریکا،‌ رادیو،‌ اروپای آزاد و بخش منطقه‌ای این رادیو و شش رسانه دیگر به عنوان عامل بیگانه شناخته شدند.

خبرنگارانی که در این رسانه‌های ذکر شده، کار می‌کنند ممکن است با منع ورود به شورای فدراسیون روسیه مواجه شوند.

قرار است در این باره در طول چند روز آینده تصمیم گیری شود.

در همین راستا رئیس کمیته حاکمیت دولت روسیه اعلام کرد: انتظار نمی‌رود رسانه‌های دیگر در لیست عامل بیگانه ثبت شوند.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم این لیست گسترش نیابد. تمام تدابیر ما کاملا در واکنش به اقدامات آمریکا علیه رسانه‌های روس است. اگر اتفاق‌های جدیدی از طرف آمریکا رخ ندهد،‌ دلیلی وجود ندارد که این لیست گسترش یابد.

بنا بر این قانون، رسانه‌های خارجی که می‌خواهند در روسیه فعالیت داشته باشند، باید ابتدا به عنوان "کارگزار" دولت متبوع خود ثبت نام کنند. به این ترتیب آنها باید در برنامه‌ها یا وبسایت خود اعلام کنند که نماینده یک دولت خارجی هستند و درباره منابع مالی خود به مقامات در مسکو گزارش بدهند.

براساس این قانون، رسانه‌های خارجی فعال در روسیه باید جوابگوی یک سلسله مقررات دیگر نیز باشند و در صورت عدم رعایت، فعالیتشان متوقف می‌شود.