دادگاه عالی آلمان حکم تبرئه متهمان پرونده "پلیس شریعت" را باطل کرد

دویچه وله
دادگاه عالی فدرال آلمان حکم تبرئه متهمان پرونده "پلیس شریعت" را باطل اعلام کرد. آنها به اتهام "پوشیدن اونیفورم همسان که یک منش خاص سیاسی را تبلیغ می‌کند" محاکمه و تبرئه شدند. اکنون قرار است محاکمه مجدد متهمان آغاز شود.


دادگاه عالی فدرال آلمان (BGH) حکم تبرئه متهمان پرونده "پلیس شریعت" در شهر ووپرتال آلمان را باطل اعلام کرد و از دادگاه ایالتی خواست بار دیگر به این پرونده رسیدگی کند.قضات دادگاه عالی فدرال آلمان بر این نظرند که دادگاه شهر ووپرتال آلمان در ارتباط با این پرونده خطایی قانونی مرتکب شده‌است، زیرا قضات دادگاه در این پرونده تنها این موضوع را بررسی کرده بودند که آیا می‌توان این افراد را به اتهام "پوشیدن اونیفورم یک شکل که یک منش خاص سیاسی را تبلیغ می‌کند" و طبق ماده اول قانون اجتماعات در آلمان ممنوع است، محکوم کرد یا نه.هر ۷ متهم در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در دادگاه شهر ووپرتال آلمان محاکمه و تبرئه شدند، زیرا در این دادگاه ثابت نشد که آنها خلاف "قانون ممنوعیت پوشیدن اونیفورم" عمل کرده‌اند، یا به نقض این قانون کمک کرده باشند.

استدلال دادگاه ووپرتال این بود که پوشیدن اونیفورم یکسان تنها زمانی ممنوع است که حالتی شبه‌نظامی داشته یا تاثیرات تهدیدآمیز داشته باشد. اما به نظر قاضی دادگاه ووپرتال، جلیقه‌هایی که این افراد می‌پوشیدند، تاثیر تهدیدآمیزی نداشته است. علاوه بر این به گزارش پلیس، این افراد اعمال خلاف و مجرمانه مرتکب نشده‌ بودند و جلیقه‌های آنها هم توقیف نشده بود.

دادستانی اما علیه این حکم تقاضای استیناف (تجدیدنظر) کرد. دادستانی آلمان به دنبال پاسخ این پرسش بود که آیا اصولا اقداماتی شبیه آنچه در ووپرتال رخ داد قابل تعقیب است یا نه، زیرا تبرئه این افراد می‌تواند راه را برای پیدایش "پلیس‌های خودخوانده" باز کند.
اکنون دیوان عالی آلمان نظرش را اعلام و حکم تبرئه را باطل کرده است. دادگاه عالی فدرال آلمان بر این نظر است که قضات دادگاه شهر ووپرتال به هیچ وجه این نکته را بررسی نکرده‌اند که فعالیت این افراد سلفی چه تاثیری بر مخاطبان مسلمان جوان آنها داشته است.
در حکم دادگاه عالی فدرال آلمان آمده است که نکته مهم در این اقدام "پلیس شریعت" شهر ووپرتال آلمان این نکته است که اقدامات آنها تا چه حد موجب ترس و وحشت مردم شهر شده است.