رهبر صرب های کوزوو به قتل رسید

ایرنا
اولیور ایوانوویچ رهبر صرب های کوزوو بامداد امروز (سه شنبه) در اثر تیراندازی فردی ناشناس کشته شد.

به گزارش رسانه های صبح سه شنبه صربستان، نبویشا ولاییچ وکیل ایوانوویچ با تایید مرگ وی به خبرنگاران گفت، بر اساس اطلاعاتی که در دست است، ایوانوویچ پس از تلاش ناموفق پزشکان در بیمارستان جان باخت.

ایوانوویچ که رئیس «ابتکار شهروندان حزب سوسیال دمکرات» است، در مرکز این حزب در بخش شمالی کوزووسکا میترویتسا در شمال کوزوو مورد سوء قصد واقع شده بود.