دمشق می گوید آماده دفاع از حریم هوایی کشور است

بی بی سی
دولت سوریه به ترکیه هشدار داده: معاون وزیر خارجه سوریه گفته نیروهای کشورش آماده اند هر هواپیمای ترکیه ای را که وارد حریم هوایی سوریه شود، هدف قرار دهند. ترکیه، نیروهای ارتشش را در نزدیکی مرز شمال سوریه مستقر کرده و در صدد است به مناطق تحت کنترل کردها در عفرین و منبج حمله کند.