۸۰درصد خط انتقال گاز تاپ در خاک یونان و آلبانی اجرا شد

ایرنا
کنسرسیوم اجرای طرح ساخت خط لوله گازی ترانس آدریاتیک (تاپ ) برای انتقال گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا ،اعلام کرد که بیش از 80 درصد خطوط لوله این طرح در خاک یونان و آلبانی به پایان رسیده است .

خبرگزاری ' آپا ' جمهوری آذربایجان، روز سه شنبه به نقل از این کنسرسیوم گزارش داد : لوله های انتقال گاز روی زمین جوشکاری می شود و برای تطبیق جوشکاری با استانداردهای بین المللی و ملی، لوله ها بصورت خودکار آزمایش می شوند .

این گزارش افزود: 80 درصد خط لوله گازی تاپ یعنی 615 کیلومتر از مجموع 765 کیلومتر خط لوله در خاک یونان و آلبانی اجرا شده است .

طرح ساخت خط لوله گازی تر انس آدریاتیک ( تاپ ) در قالب برنامه متنوع سازی منابع گازی و تامین امنیت انرژی اتحادیه اروپا اجرا می شود و شامل انتقال گاز طبیعی فاز دوم توسعه میدان گازی 'شاهدنیز ' جمهوری آذربایجان به بازارهای اروپایی است .

یونان ، آلبانی و ایتالیا در سال 2013 میلادی توافقنامه بین دولتی اجرای طرح تاپ را امضا کردند و و طول این خط لوله 878 کیلومتر تشکیل می دهد .

برنامه ریزی شده است انتقال گاز طبیعی جمهوری آذربایجان از طریق این خط لوله به اروپا در سال 2020 میلادی آغاز شود و ظرفیت اولیه حمل و نقل آن 10 میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود که امکان افزایش آن در مراحل بعدی تا 20میلیارد متر مکعب وجود دارد .