بحران انسانی دیگری در غوطه سوریه


بی بی سی
در جنوب غرب سوریه، حملات ارتش زیر پوشش هوایی روسیه به یک بحران انسانی دیگر دامن زده‌است. بیش از ۳۰۰‌هزار نفر خانه هایشان را در درعا ترک کرده اند. این یکی از بزرگترین مناطقی است که هنوز در دست مخالفان باقیمانده. پیش از آن، نیروهای سوری شبه نظامیان را از غوطه شرقی در حومه دمشق بیرون راندند.