اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را تمدید کرد

اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را به مدت ۶ ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای اتحادیه اروپا امروز تحریم اشخاص و نهادها در روسیه را به مدت ۶ ماه دیگر تمدید کرد.

این تحریم که تا ۱۵ مارس ۲۰۱۹ تمدید شده است در چارچوب آنچه که به گفته اتحادیه اروپا واکنش به نقش مسکو در «از بین بردن وحدت اراضی اوکراین» نامیده می شود صورت می گیرد.

به موجب این تحریم حساب های بانکی ۱۵۵ نفر از شخصیت های روس و ۴۴ شرکت و موسسه روسی مسدود می شود.