منطقه فرانسوی کالدونیای جدید استقلال را رد کرد

بی بی سی
رای دهندگان در ناحیه "کالدونیای جدید" در اقیانوس آرام که تحت کنترل فرانسه است تلاش برای استقلال را رد کرده اند.

رای گیری نهایی نشان می دهد که ۵۶.۴ درصد به حفظ وضع موجود رای دادند درحالی که ۴۳.۶ درصد به خروج از فرانسه رای دادند. نتایج از پیش بینی ها نزدیک تر بود.

میزان مشارکت ۸۱ درصد بود. انجام این رای گیری بخشی از توافقی در سال ۱۹۸۸ بود که به کمپینی خشونت بار برای استقلال این ناحیه پایان داد.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت این رای نشان دهنده "اعتماد به جمهوری فرانسه است."

او گفت: "نمی دانید چقدر افتخار می کنم که بالاخره از این مرحله تاریخی گذشته ایم."

کالدونیای جدید شامل مجموعه ای از جزایر دارای ذخایر غنی نیکل واقع در شرق استرالیا است، عنصری که در ساخت وسایل الکترونیکی کاربرد گسترده دارد و فرانسه آن را یک دارایی مهم استراتژیک و اقتصادی در منطقه می داند.

نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت این جزایر را بومیان کاناک تشکیل می دهند.

ملی گرایی فرانسوی در میان اروپایی تبارهایی که ۲۷ درصد جمعیت آنجا را تشکیل می دهند قوی است و ناظران می گویند حتی بعضی از کاناک ها از ماندن در فرانسه حمایت می کنند.

این جزایر دورافتاده سالانه ۱.۳ میلیارد یورو از دولت فرانسه دریافت می کند.

فرانسه ابتدا در سال ۱۸۵۳ مدعی مالکیت بر این جزایر شد و زمانی از آنها به عنوان تبعیدگاه استفاده می کرد.

در دهه ۱۹۸۰ درگیری های مرگباری میان نیروهای فرانسوی و کاناک ها روی داد.

در اوج آن درگیری ها جدایی طلبان کاناک ۴ ژاندارم فرانسوی را کشتند و ۲۳ نفر دیگر را در غاری گروگان گرفتند. در یورش متقابل نیروهای فرانسوی ۱۹ کاناک و دو سرباز کشته شدند.

در سال ۱۹۸۸ نمایندگان موافقان و مخالفان استقلال با پایان خشونت ها و در نهایت برگزاری یک همه پرسی در مورد سرنوشت این جزایر توافق کردند.

با این حال این نتیجه کاملا به تلاش های استقلال طلبانه پایان نمی دهد چون امکان برگزاری همه پرسی های دیگر در مورد استقلال تا پیش از ۲۰۲۲ وجود دارد.

کالدونیای جدید در پارلمان فرانسه دو نماینده و دو سناتور دارد.

این منطقه صاحب کنگره ای است که دولتی را برای مدیریت اموری مثل امنیت، آموزش و حفظ قانون انتخاب می کند.