وضعیت نامناسب پناهجویان در لیبی

بی بی سی
در ماه‌های اخیر تعداد مهاجرانی که برای رسیدن به اروپا از دریای مدیترانه عبور کرده اند کاهش یافته است. بخشی، بدلیل حمایت مالی اتحادیه اروپا از شبه نظامیان لیبی است که از ورود مهاجران به اروپا جلوگیری می کنند. شرایط برای آن دسته مهاجرانی که بازداشت می شوند بسیار بد توصیف شده است. در واکنش، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اقدام به تخلیه مهاجران آسیب پذیر و انتقال آنها از لیبی به نیجر در همسایگی این کشور کرده تا آنجا به درخواست پناهندگی شان در اروپا رسیدگی شود.