برگزیت؛ جرمی کوربین خواهان برگزاری انتخابات زودرس یا رای عدم‌ اعتماد به ترزا می شد

بی بی سی
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، گفته است برای خروج از بن‌بست کنونی باید در بریتانیا انتخابات سراسری زودرس برگزار شود و یا آن که حزب کارگر طرح عدم اعتماد به دولت ترزا می را در پارلمان به رای خواهد گذاشت.

آقای کوربین گفت: "این دولتی است که در پارلمان اکثریت ندارد. ما در زمانی که تشخیص دهیم بهترین موقع است، عدم اعتماد به دولت را به رای می‌گذاریم."

رهبر حزب کارگر گفت حزب او به تنهایی رای لازم را برای پایین کشیدن دولت ندارد و به همراهی دیگر احزاب نیاز خواهد داشت. آقای کوربین گفت از نظرش "تنها راه خروج از این آشوب سیاسی" برگزاری انتخابات زودرس است.

جرمی کوربین این سخنان را پس از آن مطرح کرد که دولت ترزا می در دو رای‌گیری پیاپی در پارلمان بریتانیا شکست خورد.

خانم می در ماه گذشته و پیش از تعطیلات سال نوی میلادی هم در چند رای‌گیری مهم در پارلمان شکست خورد.


بریتانیا باید در ٢٩ مارس از اتحادیه اروپا خارج شود، اما کمتر از سه ماه مانده به موعد برگزیت مشخص نیست که روابط آتی بریتانیا و اتحادیه اروپا چگونه خواهد بود.

با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، نظر مخالف احزاب دیگر و مخالفت گسترده گروهی از هم‌حزبی‌های خانم می، به نظر می‌رسد که توافق پیشنهادی او رای نخواهد آورد.
قرار است توافق پیشنهادی نخست وزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه آینده ( ۱۵ ژانویه) در پارلمان این کشور به رای گذاشته شود.

انتظار می‌رود حزب کارگر روند رای عدم اعتماد به دولت را پس از رای نیاوردن توافق پیشنهادی ترزا می آغاز کند.

در صورت رای عدم اعتماد، دولت دو هفته فرصت دارد تا نظر نمایندگان مخالف را جلب کند و دوباره برای گرفتن رای اعتماد تلاش کند.

آقای کوربین از جانب برخی نمایندگان حزب کارگر و اعضای این حزب تحت فشار بوده است تا از برگزاری همه‌پرسی دوباره و لغو برگزیت حمایت کند.

او امروز بر این موضع پافشاری کرد که اگر حزب کارگر نتواند دولت را به برگزاری انتخابات زودرس وادار کند، کارزار برای یک همه‌پرسی دوباره از گزینه‌های آن خواهد بود.