برف سنگین بخش‌هایی از اروپا را فلج کرد

بی بی سی
برف سنگین در بخش هایی از آلمان و سوئد مشکلاتی ایجاد کرده است. رفت و آمد قطارها مختل و مدارس بسته شده است.

صلیب سرخ به کمک رانندگانی آمده که در یکی از بزرگراه‌ها در ایالت بایرن در جنوب آلمان گرفتار شده بودند. روز گذشته افتادن درخت بر روی یک پسربچه ۹ ساله در این منطقه باعث مرگ او شد.
در شمال سوئد طوفان جاده ها را غیرقابل عبور کرده است.

بارش سنگین برف در اتریش که ارتفاع آن در برخی مناطق در روزهای گذشته به سه متر رسیده به مرگ ۷ نفر منجر شد.

یک مقام انستیتو مرکزی امور آب و هوایی اتریش گفته که بارش چنین میزان برفی تنها هر ۳۰ تا ۱۰۰ سال اتفاق می افتد.

در سوئیس سقوط بهمن بر روی یک هتل به مجروح شدن ۳ نفر منجر شده است.