نامزدهای معترض مجلس افغانستان به نمایندگان جدید اجازه ورود ندادند

بی بی سی
نخستین جلسه‌ دوره هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان که قرار بود امروز، شنبه (۲۱ ثور/اردیبهشت) برگزار شود با تجمع اعتراضی نامزدهای کابل و هوادارانشان برگزار نشد.

کار دور قبلی نمایندگان افغانستان بر اساس قانون باید در سال ۱۳۹۴ ختم می‌شد، ولی حکومت وحدت ملی در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد و مدت کار پارلمان دور شانزدهم از پنج سال به هشت سال افزایش یافت.

امروز نیز قرار بود که اولین جلسه دور هفدهم برگزار شود و نمایندگان کامیاب شده هیأت اداری خود را انتخاب کنند، اما با تجمع نامزدهای کابل و هوادارانشان در مقابل در ورودی ساختمان پارلمان، نمایندگان انتخاب شده قادر به برگزاری اولین نشست و انتخاب هیأت اداری نشدند.

با توجه به اینکه انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در مهر/میزان سال گذشته خورشیدی برگزار شده بود، ولی کمیسیون انتخابات تاکنون نتایج انتخابات ۳۲ ولایتی را که انتخابات در آنها برگزاری شده، اعلام کرده است و نتایج کابل نهایی نیست.

در میان معترضان امروز بیشتر نامزدهای حضور داشتند که در فهرست نتایج ابتدایی کابل برنده اعلام شده‌اند ولی اکنون مشخص نیست که در فهرست نهایی نیز نام آنان به عنوان برنده اعلام خواهد شد یا خیر؟

در ماده ۶۹ اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان آمده که نصاب مجلس نمایندگان و کمیسیون‌های آن هنگام رای‌گیری، با حضور اکثریت کل اعضاء تکمیل و تصامیم با اکثریت حاضر اتخاذ می‌شود. انتخاب رئیس و هیأت اداری نیز در اولین روز کاری آغاز می‌شود.

انتخابات پارلمانی سال گذشته افغانستان با ادعای تقلب‌های فراوان همراه بود. نتایج این انتخابات براساس تقویم انتخاباتی اعلام نشد و ماه‌ها را در برگرفت.

بی‌نظمی و این ادعاها سبب شد ریاست جمهوری افغانستان تمام اعضای دو کمیسیون انتخاباتی را برطرف و ممنوع الخروج کند و آنها را به دادستانی افغانستان معرفی کند.

اکنون روند بررسی نتایج این انتخابات را اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به پیش می‌برند و قرار است که نتایج کابل نیز بزودی اعلام شود.