حضور هزاران معترض در خیابان های هنگ کنگ

خبرگزاری صدا و سیما
به گزارش آر تی اچ کی، هزاران نفر از مردم هنگ کنگ روز یکشنبه در اعتراض به قانون پیشنهادی استرداد مظنونان به چین، تظاهرات کردند.

این قانون اجازه می دهد مظنونان به چین فرستاده و آنجا محاکمه شوند.

مقامات اداره پلیس که بیش از دو هزار مامور خود را برای کنترل تظاهراتی که سازمان دهندگان آن انتظار داشتند بیش از 500 هزار نفر در آن شرکت کنند، بسیج کرده بودند، از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند.

این بزرگترین راهپیمایی در هنگ کنگ از سال 2003 بود که تظاهرات مشابهی در اعتراض به برنامه های دولت برای تشدید قوانین امنیت ملی برگزار شد. این قانون بعدا بایگانی شد.