مرگ دست‌کم شش مهاجر در آب‌های نزدیک یک جزیره یونان

رادیوفردا
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از گارد ساحلی در یونان از مرگ دست‌کم شش مهاجر غیرقانونی در آب‌های نزدیک جزیره لسبوس در این کشور خبر داد.

جزیره لسبوس در دریای مدیترانه یکی از مقاصد اصلی مهاجران غیرقانونی و برای آنها دروازه ورود به اروپاست.

این شش نفر در پی واژگون شدن قایق خود در نزدیکی جزیره لسبوس جان خود را از دست داده‌اند.

در این گزارش آمده است که گارد ساحلی یونان توانسته است ۵۷ مسافر این قایق را نجات دهد.

در دست‌کم سه سال گذشته و با آغاز موج مهاجرت به سوی اروپا از کشورهایی چون ایران و افغانستان ده‌ها نفر جان خود را در راه گذر از دریای مدیترانه از دست داده‌اند.