مسرور بارزانی مامور تشکیل کابینه جدید دولت محلی اقلیم کردستان عراق شد

ایرنا
پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق در نشست امروز سه شنبه خود با اکثریت آرا مسرور مسعود مصطفی بارزانی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت محلی اقلیم کردستان عراق کرد.

در نشست امروز پارلمان اقلیم کردستان عراق ۸۷ عضو پارلمان از مجموع ۹۷ عضو حاضر در جلسه با رای اعتماد به مسرور بارزانی وی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت محلی اقلیم کردستان عراق کردند.

پارلمان اقلیم کردستان عراق بعد از این نشست اسم مسرور بارزانی را روانه ریاست اقلیم کردستان عراق خواهد کرد تا وی بطور رسمی فرآیند تشکیل دولت محلی را آغاز کند.

مسرور بارزانی موظف است در مدت ۳۰ روز اعضای کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان اقلیم معرفی کند.

در حالی مسرور بارزانی مامور تشکیل کابینه می شود که بیش از ۷ ماه از انتخابات محلی در اقلیم کردستان عراق می گذرد و احزاب این منطقه به توافق جامعی برای تقسیم پست های سیاسی دست نیافته اند.

در میان احزاب اصلی که با حزب دموکرات کردستان عراق در خصوص تقسیم پست ها اختلاف نظر دارند اتحادیه میهنی کردستان عراق قرار دارد که هنوز روشن نیست در این مدت با حزب دموکرات در خصوص پست ها به توافق نهایی دست خواهد یافت یا خیر؟

برخی مقامات حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده اند بزودی به توافقات نهایی با اتحادیه میهنی دست خواهند یافت.