تنها خلبان زن نیروی هوایی افغانستان از بازگشت به این کشور خوداری کرد

ایرنا
«نیلوفررحمانی» تنها خلبان زن نیروی هوایی ارتش افغانستان که برای تکمیل آموزشهای خلبانی به آمریکا سفر کرده بود، از بازگشت به این کشور خودداری و درخواست پناهندگی داد .

به گزارش ایرنا، منابع خبری افغانستان روز شنبه نوشتند که خانم رحمانی قرار بود هفته گذشته پس از پایان دوره آموزش 15 ماهه به افغانستان برگردد اما وی به دلیل آنچه که «ناممکن خواندن ادامه خدمت خود در افغانستان» اعلام شد ، از بازگشت به کشورش خودداری کرد.

این خلبان زن افغان گفته است که به علت تهدیدهای زیاد، بدرفتاری و اهانت در محل کار از طرف همکاران خود، نمی تواند به کار خلبانی خود در افغانستان ادامه دهد.

رحمانی تاکید کرده است که هنوز هم به ادامه خلبانی در نیروی هوایی علاقه مند است اما به علت تهدید شدن و ناامنی نمی خواهد به کار خلبانی در افغانستان ادامه دهد.

به گفته رحمانی بعد از آنکه در سال 2015 جایزه شجاع ترین زن را بدست آورد و تصاویر وی در رسانه های افغانستان به طور گسترده منتشر شد او و خانواده اش با تهدید های زیادی مواجه شدند.

پیش از این نیز شماری از افسران ارتش و پلیس افغانستان که برای گذراندن دوره های آموزشی و بورس های تحصیلی به خارج از کشور رفته بودند از برگشت به کشور خود خودداری و یا درخواست پناهندگی داده اند.

پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر درخواست پناهندگی شماری از دیپلمات های وزارت خارجه افغانستان پس از پایان ماموریت خود در سفارت های این کشور در رسانه ها منتشر شده بود.