مجلس سنای افغانستان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد

بی بی سی
مجلس سنای افغانستان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را امروز یکشنبه پنجم جدی (دی) با تغییرات اندک تایید کرد.

مجلس سنای افغانستان، طرح این قانون را که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با اضافه کردن کلمه اطفال در بعضی مواد و یا کم و زیاد کردن یک کلمه و یا علامت در مواد دیگر تایید کرد.

فضل الهادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا اعلام کرد که طرح قانون با تغییرات به میان آمده در این مجلس تایید شده و به کمیسیون مختلط دو مجلس خواهد رفت.

در کمیسیون مختلط دو مجلس روی تغییراتی که در طرح قانون از سوی مجلس سنا به میان آمده بحث خواهد شد و پس از توافق در این کمیسیون، قانون برای توشیح به رئیس جمهوری سپرده خواهد شد.

قانون منع آزار و اذیت زنان که به پیشنهاد کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان ترتیب شده است، دارای سه فصل و ۲۹ ماده است.


قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان

این قانون به تاریخ ۱۹ عقرب (آبان) در مجلس نمایندگانافغانستان تصویب شده بود.

به گفته فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان، در این قانون انواع آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.

به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

این قانون در حالی تصویب می‌گردد که آزار و اذیت زنان به خصوص در محلات عمومی و حتی در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از زنان افغان را شاکی کرده و اعتراضات زیادی از جمله راهپیمایی‌ها در این راستا راه اندازی شده بود.