نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ استان کشور بالاتر از ۴۷.۳ درصد است

ایرنا
میانگین نرخ بیکاری زنان جوان کشور در تابستان امسال 47.3درصد است و نرخ بیکاری 15 استان کشور بیش از میانگین است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، داده های نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1395 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نشان می دهد، استان چهار محال و بختیاری با 73.7 درصد بیشترین و آذربایجان شرقی با 17.7درصد کمترین نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله را دارند.

نرخ بیکاری زنان جوان در استان های اردبیل، اصفهان، البرز،ایلام، تهران،چهار محال بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و یزد بیش از 47.3 درصد است.

مقوله بیکاری در ایران ابعاد گوناگونی دارد؛ از یکسو بیکاران جوان و دانش آموخته هستند و از سوی دیگر جنس بیکاری در ایران به طور عام زنانه است.
...
نرخ بیکاری زنان در تابستان 1395 در کل کشور 21.9درصد است که دو برابر نرخ بیکاری مردان است.

نرخ مشارکت اقتصادی از تابستان 1394 تا تابستان امسال از 38.9 به 40.4 درصد افزایش یافته است.
...
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری هفته جاری اعلام کرد در سه سال گذشته سالانه به طور میانگین 704 هزار شغل در کشور ایجاد شده است اما بالا بودن نرخ بیکاری زنان نشان می دهد هنوز تقاضای شغل در بازار کار پاسخگوی عرضه نیروی کار نیست و به همین سبب زنان جوان در کشور نرخ بیکاری بیش از 47درصد را تجربه می کنند.
کار زیاد است، راه بسیار است و چاره حل مشکل بیکاری در گروه پویایی اقتصادی است .