انتصاب یک زن به عنوان رئیس دانشکده در عربستان سعودی

خبرگزاری آناتولی
به گزارش روزنامه پرخواننده «عکاظ» وزارت آموزش وپرورش عربستان سعودی پروفسور دکتر «ضلال محی الدین نمنکاتی» را برای اولین بار به عنوان رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه طائف که دختران و پسران در آن تحصیل می کنند منصوب کرد.

براس این گزارش، پس از این اقدام به زودی انتصابات مشابه در دانشگاه های دیگر انجام و راه برای فعالیت بیشتر زنان در عربستان سعودی باز خواهد شد.

این تصمیم گام مهمی برای رسیدن به اهداف 2030 عربستان سعودی است.

مقامات عربستان سعودی همچنین در چارچوب اهداف 2030 «مشارکت فعال زنان در زندگی کسب و کار» هفته گذشته زنی را برای اولین بار به عنوان مدیر بانک منصوب کردند.