سخنان توهین آمیز نماینده لهستان در پارلمان اروپا علیه زنان

یورونیوز
یانوش کوروین میکه، سیاستمدار راست افراطی لهستان با طرح سخنان تحقیرآمیز درباره زنان، پارلمان اروپا را در بهت و حیرت فرو برد.

او هنگام بحث درباره شکاف جنسیتی دستمزد در اروپا گفت: «زنان باید کمتر حقوق بگیرند چون ضعیف تر هستند، آنها کوچکترند، آنها کم هوشترند. آنها باید کمتر حقوق بگیرند، حقشان همین است.»

وی برای تفهیم نظرش افزود: «می دانید چند زن دربین صد نفر اول بازیکنان شطرنج قرار دارند؟ به شما بگویم، هیچ. معلوم است که زنان باید کمتر از مردان حقوق بگیرند.»

برخلاف ادعای آقای کوروین میکه، نام خانمی به نام جودیت پولگار در میان ده شطرنج باز برتر جهان ثبت شده است. هو ییفان، یک شطرنج باز زن چینی جزو صد نفر اول شطرنج استاندارد قرار داشته و آنا موزیچوک، یک خانم دیگر هم اکنون جزو صد نفر اول شطرنج سرعتی است.

یک نماینده زن اسپانیا در پارلمان اروپا در اعتراض گفت: «بنا به نظر شما من نباید به عنوان نماینده پارلمان اینجا باشم. می دانم شما ناراحت و آزرده هستید که زنان با حقی برابر با شما در این مکان شهروندان را نمایندگی می کنند. من اینجا هستم تا از همه زنان اروپایی در مقابل امثال شما دفاع کنم.»

این سیاستمدار که در طرح سخنان جنجالی و نفرت پراکنی سابقه دارد،چند ماه پیش در پارلمان اروپا با سخنانی تند، فشار کشورهای اروپایی به ایران را در ارتباط با لغو حکم اعدام و سیاست هسته ای نادرست خواند و آنها را متهم کرد که با نگاهی استعمارگرانه ارزش های خود را به جمهوری اسلامی تحمیل می کنند.