فتوای چهل و دو روحانی مسلمان هندی بر علیه دختر خواننده ۱۶ ساله

محبت نیوز
خوانندگی یک دختر ۱۶ ساله هندی توسط روحانیون مسلمان مغایر با شریعت تشخیص داده شد و با فتوایی امر نمودند که وی از آوازه خوانی دست بردارد.

ناهید آفرین، ۱۶ ساله، یکی از شرکت کنندگان در رقابت های تلویزیونی Indian Idol Junior، که در رقابت های آوازخوانی در سال ۲۰۱۵ مقام دوم را کسب کرد، با اعتراض گسترده روحانیون مسلمان هند روبرو شده. تا جایی که حتی بر علیه اش فتوا صادر شده است. در این فتوا به آفرین امر شده که از آوازخوانی در ملاء عام دست بردارد.

به نوشته مجله ایران جوان، در بخشی از این حکم آمده است: اعمال مغایر با شریعت، مانند اجرای موسیقی در مکانی که بر روی آن مسجد، مدرسه علمیه و یا گورستان بنا شده، نسل آینده با خشم و غضب الله روبرو خواهد شد.

همانطور که انتظار می رفت، صدور این فتوا، خشم حامیان حقوق زنان را برانگیخته و آنها را به اظهار نظر و واکنش واداشت.
آنها با این استدلال که هند کشوری دموکراتیک است و نه کشوری که تحت سلطه طالبان اداره می شود، با ایجاد هرگونه محدودیت برای زنان و دختران مخالفت کردند.

سانجی روت، گفت: حزب Bharatiya Janata دولت را در ایالت آسام در دست دارد. این روحانیون باید بدانند که آسام در هند قرار دارد و نه پاکستان. قوانین طالبان که در پاکستان و افغانستان حاکم است در هند جایی ندارند.

وی از همه احزاب هند خواست که با یکدیگر متحد شده و حمایت خود از این دختر نوجوان را ابراز کنند.