ممنوعیت برقع و روبند در ادارات دولتی آلمان

رادیوزمانه
از مدت‌ها پیش سیاستمداران آلمانی درباره منع پوشش چهره بحث می‌کنند. بوندستاگ، پارلمان آلمان سرانجام این ممنوعیت را به تصویب رساند. با این حال این ممنوعیت در بخش‌های معینی از جمله ادارات دولتی اعمال خواهد شد.

کارمندان، قضات و سربازان آلمان در آینده به‌هنگام انجام وظایف دولتی خود اجازه نخواهند داشت که چهره خود را بپوشانند.

بوندستاگ پنج‌شنبه شب ۲۷ آوریل / ۷ اردیبهشت این قانون را به تصویب رساند. این ممنوعیت شامل فعالیت‌های مربوط به خدمات مستقیم عمومی نیز می شود. استثناء در قانون جدید مربوط به شرایط ویژه سلامت افراد به‌دلیل خطر عفونت و یا برای حفاظت از خود، و اهداف شغلی رسمی، می‌شود.

دولت ائتلافی آلمان در پیش‌نویس این قانون آورده بود که انگیزه مذهبی و یا اعتقادی برای پنهان کردن چهره مغایر با وظیفه بی‌طرفی مقامات دولتی است.

بر این اساس زنان باحجاب باید صورت خود را به‌منظور شناسایی هویت‌شان نشان دهند. همچنین برای درخواست کارت شناسایی نیز نباید صورت پوشیده باشد. اگر شناسایی هویت افراد ایجاب کند در صورت لزوم رونمایی از چهره نیز اعمال خواهد شد.