وزارت بهداشت: لباس جدید و اسلامى پرستاری با مبانی علمی و کارشناسی مغایرت دارد

(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
وزارت بهداشت، نسبت به رونمایی از لباس جدید پرستاری در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، واکنش نشان داد.

محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت به رونمایی از لباس جدید پرستاران در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور واکنش نشان داد و گفت: لباس جدید پرستاری رونمایی شده در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مبانی علمی و کارشناسی پوشش‌های پزشکی و پرستاری مغایرت دارد.

وی افزود: تصمیم مذکور درسطح وزارت بهداشت به هیچ عنوان مورد تایید نیست و توصیه می‌شود از این‌گونه تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای در مسائلی با ابعاد کشوری پرهیز شود.