قوانین جدید عربستان برای زنان: حق فتوا، حمایت در برابر تعرض جنسی

رادیوزمانه
حکومت عربستان سعودی پس از موافقت با رانندگی زنان این کشور قوانین جدید دیگری را در حمایت از آنها تصویب کرده است.

مجلس شورای عربستان سعودی جمعه، هفتم مهر با ۱۰۷ رأی موافق، طرح «تعیین مفتی‌های زن» را تصویب کرد.

این طرح به ابتکار «سامیه بخاری»، یکی از اعضای مجلس شورای عربستان تهیه شد. بر اساس آن، زنان تحصیل‌کرده در رده‌های بالای فقه همچون مردان حق دادن فتوا خواهند داشت.

همچنین سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در دستور دیگری خواهان تدوین قانون حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی شد. ملک سلمان به عبدالعزیز بن سعود بن نایف، وزیر کشور عربستان دستور داد تا طی ۶۰ روز این قانون را تدوین کند.

پادشاه عربستان سه‌شنبه گذشته در دستوری به وزیر کشور مجوز رانندگی زنان را صادر کرده بود.

پلیس دینی عربستان سعودی قانون تفکیک جنسیتی را به‌شدت کنترل می‌کند. در رستوران‌ها زنان به‌طور جداگانه غذا می‌خورند و مؤسسات دولتی متعدد، مانند بانک‌ها، درهای ویژه زنان دارند. اما قانونی درباره آزار و اذیت جنسی در این کشور وجود ندارد. در این زمینه در بیشتر موارد این زنان هستند که قربانی‌اند.

در سال ۲۰۱۴ پیش‌نویس قانونی برای جرم آزار و اذیت جنسی در عربستان سعودی رد شد. بیشتر نمایندگان مجلس گفته بودند چنین قانونی مشوق تعامل بیشتر بین زنان و مردان خواهد شد.