دولت افغانستان هیأت مذاکره کننده با طالبان را تعیین کرد

ایرنا
دولت افغانستان فهرستی 20 نفری را به ریاست «محمدمعصوم استانکزی» منتشر کرده است که قرار است فقط اعضای آن مذاکرات بین الافغانی با گروه طالبان را پیش ببرند.

دولت افغانستان چهارشنبه شب با تعیین این فهرست اعلام کرد که این تیم که رهبری آنرا استانکزی رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان به عهده دارد شامل نمایندگان دولت، زنان، احزاب سیاسی، علما، جوانان و جامعه مدنی می شود.

در این لیست اسامی افرادی چون: امین احمدی، ضرار احمدمقبل، محمد ناطقی، حفیظ منصور، عبدالهادی ارغندیوال، باتور دوستم، خالد نور، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، غیرت بهیر، حبیبه سرابی، زکیه وردک، زینب موحد، شریفه زرمتی، ایوب انصاری، رسول طالب، کلیم الله نقیبی، عنایت الله بلیغ و شهلا فرید می شود.

هرچند این فهرست به تایید مشاوران و برخی افراد دولتی مهم رسیده است، اما وزارت تازه تأسیس دولت در امور صلح افغانستان که در رأس آن سلام رحیمی قرار دارد، این فهرست را رد کرده است.

این درحالی است که تیم دولت فراگیر به رهبری عبدالله عبدالله تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است.

سهیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر بتازگی گفته است که دو نشست از راه دور از طریق ویدئو کنفرانس بین آمریکا، طالبان، صلیب سرخ و دولت افغانستان برگزار شده است که در آن توافق شد که زندانیان طالبان از 31 ماه مارس براساس لیست طالبان از زندان بگرام آغاز شوند.