مخالفت کانادا با طرح آمریکا برای استقرار نظامیان در مرز بین دو کشور

رادیوفردا
کانادا پنجشنبه از طرح آمریکا برای استقرار نیروهای ارتش خود در مناطق حفاظت نشده مرزی بین دو کشور برای مقابله با شیوع ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت که این طرح غیر ضروری و به روابط واشینگتن و آتاوا صدمه می زند.

کریستیا فریلند ، معاون نخست وزیر کانادا ، تاکید کرد که دولت این کشور برنامه ای برای استقرار نیروهای نظامی در نقاط مرزی برای جلوگیری عبور و مرور غیر قانونی را ندارد.

کریستیا فریلند گفته است: کانادا با طرح پیشنهادی آمریکا مخالف است و ما این مخالفت را به صورت شفاف و روشن بیان کرده ایم.

معاون نخست وزیر کانادا اضافه کرد: این اقدامی كاملاً غیر ضروری است كه ما به نظر می رسد به روابط ما آسیب وارد خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید گفته است که این موضوع را مد نظر خواهد داشت.

دونالد ترامپ گفته بود همانطور که نیرو در مرزها با مکزیک مستقر شده، می بایست نیرو در مرز شمالی مستقر شود.

آمریکا و کانادا هشت هزار و ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارند.