بنگلادش در رتبه اول برقراری توازن جنسیتی در آسیای جنوب شرقی

ایرنا
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی، بنگلادش را بار دیگر به عنوان برترین کشور آسیای جنوب شرقی در حوزه برقراری توازن میان زنان و مردان این کشور معرفی کرد.

به نوشته داکا تریبیون در روز یکشنبه، بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی مجمع جهانی اقتصاد درباره رتبه بندی نرخ شکاف جنسیتی در سال 2017 منتشر شد، این کشور با 72 درصد بهبود عملکرد، بهترین موقعیت را در بین کشورهای آسیای جنوب شرقی به خود اختصاص داد.

کشور مالدیو پس از بنگلادش در بین کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی در رتبه دوم ایستاد.

این در حالیست که هند، پاکستان، نپال، سری لانکا و بوتان همگی رتبه های زیر صد کسب کرده اند.

البته رتبه بنگلادش هم در تمام زمینه ها یکسان نبوده به طوری که برقراری توازن جنسیتی در این کشور در زمینه سیاسی هفتم و در زمینه مشارکت اقتصادی زنان در رتبه 129 قرار گرفته است.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود برای ارزیابی جایگاه کشورها در خصوص توازن جنسیتی به چهار شاخص سلامت، آموزش، اقتصاد و سیاست توجه می کند.

گزارش 2017 این سازمان درباره 144 کشور تهیه شده است.

98 درصد مردم این کشور را بنگالی ها تشکیل می دهند و نزدیک به 90 درصد مردم این کشور نیز مسلمان هستند.