زنان ایران بر قله مبارزه با ارتجاع - زینت میرهاشمی

زنان ایران بر قله مبارزه با ارتجاع*
زینت میرهاشمی


درود بر همه شما که در اینجا حضور دارید
و درود بر زنانی که در ایران در زندان و در خیابان مقاومت می کنند
از این فرصت استفاده کنیم تا یاد زنده یاد خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را گرامی داریم
چه زیباست این گردهمایی. از همه رنگ و عقیده ای. من دستان همه شما را برای جهانی عاری از ظلم و تبعیض و برای صلح و عدالت می فشارم. مطمئن هستم که قدمهای پیوسته و پر توان ما می تواند طرحی نو افکند و بساط تبعیض جنسیتی که به ویژه از جانب بنیادگرایی مذهبی اعمال می شود را به هم ریزد.

با توجه به وقت کوتاه و صحبتهای مفیدی که خانم رجوی و دوستان عزیز کردند من فقط به چند نکته کوتاه می پردازم.
ما سربلندیم. زیرا که این روزها زنان ایران بر قُله مبارزه علیه ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران همچون الماس می درخشند. این زنان شجاع مانند اتنا دائمی و گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد و بی شمار زنان مبارز دیگر با مقاومت شان در زندان برگ زرینی از تاریخ مبارزه علیه ارتجاع را می نویسند.
امسال برای ما سالی متفاوت است. ما شاهد قیامی بودیم که از نظر کمی و کیفی با همه حرکتهای اعتراضی تا کنون متفاوت بود. قیام تهیدستان در ایران، مبارزه سرنوشت ساز با حکومتی است که تنها با ابزار سرکوب حکومت می کند. مشخصات مهم این قیام، مخالفت با کل حکومت، علیه سیاستهای جنگ طلبانه رژیم ولایت فقیه در منطقه، علیه فقر و بی عدالتی، تبعیض جنسیتی و فساد بود. خواسته های مردم بپاخاسته بسیار روشن است. آزادی بیان و آزادی پوشش، دموکراسی و جمهوری غیر دینی و عدالت اجتماعی.
قیام آفرینان با شعارها و عمل خود نشان دادند که برای تغییر رژیم تصمیم قاطع دارند و دیر نیست روزی که بنیادگرایان اسلامی حاکم بر ایران در اقیانوس خروشان مردم بپاخاسته مَحو شوند. زنان در این قیام حضور چشمگیر داشتند. بدون شک این حضور چشمگیر زنان در عرصه سیاست و جامعه است که در هر تحول دموکراتیک در آینده می تواند تضمین کننده آزادی و برابری جنسیتی باشد.
سپاس گزارم که به من گوش کردید

*متن سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی «زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان»، در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن
شنبه ۲۸بهمن – 17 فوریه 2018


منبع: نبرد خلق شماره 395، سه شنبه اول اسفند ۱۳۹۶ - 20 فوریه ۲۰۱۸