اولتیماتوم مکرون به مسلمان فرانسه برای پذیرش 'ارزش‌های جمهوریخواهی'

بی بی سی
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از رهبران مسلمان این کشور خواسته تا "منشورارزشهای جمهوریخواه" را به عنوان بخشی از مقابله با اسلام رادیکال بپذیرند.

او روز گذشته به شورای مسلمانان فرانسه پانزده روز فرصت داد تا این منشور را بپذیرند.

در این منشور گفته شده که اسلام یک دین است و نه یک جنبش سیاسی و همچنین "مداخله بیگانگان" را در گروههای مسلمان منع می کند.

این اقدام رئیس جمهور فرانسه پس ازآن صورت گرفته که این کشوردر بیش از یک ماه گذشته هدف سه حمله قرار گرفت که ظن آن می رود از سوی اسلامگرایان صورت گرفته باشد.

آقای مکرون در زمان وقوع این حملات بشدت از ارزش های سکولاریسم فرانسه در مقابل اسلام رادیکال دفاع کرد.