آرزوی مشترک جهانیان در سال نو: پیروزی بر کرونا

دویچه وله
شروع سال ۲۰۲۱ در چند نقطه از جهان تقریبا مثل همیشه بزرگ و پرجمعیت جشن گرفته شد. در اکثر کشورهای دیگر اما یا جشن در ملاء عام به کلی لغو، یا بدون حضور تماشاچی برگزار شد. همزمان آرزوی مردم برای سال جدید به ندرت تا این حد شبیه هم بوده است.