۸۴ درصد گزارش‌های آزار جنسی در اسرائیل بی‌نتیجه می‌ماند

رادیوزمانه
در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۱ هزار مورد آزار جنسی در اسرائیل گزارش شده اما پرونده ۸۴ درصد آنها بدون محکومیت بسته شده است.

تجمع زنان معترض در پشت دادگاهی در اسرائیل که به آزار جنسی زنان از سوی رییس جمهوری وقت این کشور در سال ۲۰۱۰ رسیدگی می‌کرد

به گزارش روزنامه‌های اسرائیلی، نتایج یک پژوهش که یه طور مشترک از سوی پارلمان این کشور و مرکز آمار انجام شده، نشان داده که تقریبا ۹۷ درصد قربانیان آزارهای جنسی از گزارش موضوع به پلیس خودداری کرد‌ه‌اند. همچنین بر اساس این پژوهش، ۲۵ درصد قربانیان به این دلیل گزارش نکرده‌اند که معتقدند موضوع اهمیت چندانی ندارد و ۱۹ درصد گفته‌اند که پلیس قادر به حل این موضوع نیست. ۱۳ درصد هم معتقدند که پلیس علاقه‌ای به تحقیق درباره چنین مواردی ندارد.

گزارش سالانه مرکز حمایت از قربانیان آزار جنسی می‌گوید که ۱۶ درصد از موارد آزاری که در سال ۲۰۱۷ گزارش شده، به محکومیت انجامیده و باقی پرونده‌ها بسته شده است. این گزارش تاکید می‌کند که نیمی از زنانی که در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به دست شوهرانشان به قتل رسیدند، قبلا موضوع را به پلیس گزارش کرده بودند.

تعداد موارد شکایت از آزار جنسی در اسرائیل از سال ۱۹۹۸ افزایش چشمگیری داشته است. در آن زمان قانون آزار جنسی ارائه شد، ۱۳۵۳ شکایت در سال گذشته ثبت شده در حالی که در سال ۱۹۹۸ این تعداد تنها ۱۹۷ مورد بود.

در مقایسه با سال ۲۰۱۲، تعداد شکایت‌ها درباره موارد آزار و تجاوز، ۱۷ درصد بوده و در سال ۲۰۱۷ ، ۱۴ درصد. همچنین ۸۱ درصد شاکیان زن و ۱۹ درصد مرد بوده‌اند.

در عین حال این گزارش نشان می دهد که موارد آزار جنسی در میان نیروهای نظامی اسرائیلی به نسبت سال ۲۰۱۲، ۹۱ درصد افزایش داشته و سال گذشته ۱۵۰۰ مورد شکایت در میان این گروه مطرح شده است.

زنان هنوز از آزار جنسی در خانه، خیابان، محیط‌های دانشگاهی و محل کار رنج می‌کشند و با وجود تمام تغییرات، همچنان احساس بی‌دفاع بودن می‌کنند.