هزاران زن در فرانسه در راهپیمایی ۸ مارس تبعیض مزدی را محکوم کردند

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : 15هزار نفر در فرانسه نابرابری دستمزدها و خشونت مبتنی بر جنسیت را محکوم کردند.

گزارش خبرگزاری فرانسه حاکیست، به مناسبت چهل و دومین سالروز بین المللی حقوق زنان، 15هزار نفر از شهروندان فرانسوی روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور تجمع کردند تا به طور خاص نابرابری دستمزدها و خشونت مبتنی بر جنسیت را محکوم کنند.

بنا به اعلام برگزار کنندگان این تجمعات ، تعداد نفرات شرکت کننده در این اعتراض ها 6هزار نفر در پاریس ؛ دو هزار و 500نفر در مارسی، 700نفر در نانت، 600نفر در لیل و 1500نفر در گرنوبل و تولوز شمارش شده اند.

تارنمای خبری فرانس تی وی اینفو هم در این ارتباط نوشت: معترضان همچنین نگران ایجاد تغییرات احتمالی در بیمه بیکاری خود بودند.

به نوشته فرانس تی وی اینفو، در پاریس، معترضان دست نوشته هایی مبتنی بر محکومیت نابرابری های زنان و مردان اعم از 'پرداخت های برابر، کار برابر' و 'نه به خشونت و نقض حقوق' در دست داشتند....