شماره 9 نشریه صدای دانشآموز، منتشر شد.

شماره 9 نشریه صدای دانشآموز، منتشر شد.
شاد و تندرست باشید

یادداشت معلم
با پایان سال 2016، نشریه صدای دانش آموز نیز تولد یک ساله خود را پشت سر می گذارد. نشریه‌ای که با قلم زیبا و شیوای نوجوانان و جوانان بین 15 تا 18 ساله به دو زبان فارسی و سوئدی نوشته شده و به‌این ترتیب، یک گنجینه ادبی نوجوانان به حساب می‌آید.
اما سال گذشته، تنی چند از نویسندگان این نشریه راهی دانشگاه شدند و نشریه از وجود آن‌ها محروم شد اما خوشبختانه دانش‌آموزان دیگری جای آن را گرفتند که همانند شکوفه‌های بهاری می درخشند و بارور می‌گردند.
در این‌جا جای دارد از همه شاگردانم که با این نشریه در گذشته و حال همکاری کردند و همکارانم در عرصه آموزش و پرورش و همه شبکه‌های اجتماعی که این نشریه را منتشر کردند نهایت سپاسگزاری را دارم. هم‌چنین از عزیزی که نشریه را ادیت و صفحه‌بندی و برای انتشار آماده می‌کند بی‌نهایت ممنونم!
به‌امید این که در سال جدید نیز این نشریه با همان انرژی سال گذشته، منتشر گردد و هم‌چنان تشویقی برای نویسندگی و روزنامه‌نگاری خلاق برای شاگردان عزیزم باشد!
با وجودی که روز کریمس، یک عید مذهبی شناخته می‌شود، اما از اوایل قرن بیستم میلادی به‌بعد، به‌طور گسترده به‌عنوان یک جشن غیرمذهبی و کاملا سکولار برگزار شده و برای بیش‌تر مردم، این ایام به‌عنوان دور هم جمع‌شدن اقوام و دوستان و هدیه دادن به هم و جشن و سرور شناخته می‌شود. کریسمس با آیین‌های ویژه‌ای به‌طور مثال آراستن درخت کریسمس، برگزار شده و شخصیتی خیالی به‌نام »بابانوئل« در آن نقشی مهم دارد.
در هر صورت کریسمس و ایام آخر سال 2016، بر همه انسان‌های آزاده، به ویژه دانش آموزانم خوبم خجسته باد!