عربستان محدودیت‌ها برای سفر زنان را لغو کرد

رادیوفردا
حکومت عربستان سعودی روز جمعه برای نخستین بار به زنان بالا ۲۱ سال اجازه داد بدون نیاز به قیم گذرنامه دریافت کنند و به خارج از کشور سفر کنند.

به گزارش رویترز این حکم حکومتی در راستای اصلاحات در قوانین مربوط به زنان در کشور عربستان سعودی انجام شده که نهاد های حقوق بشری و فعالان حقوق مدنی به شدت از آنها انتقاد می‌کردند.

طبق این حکم حکومتی زنان در عربستان سعودی برای نخستین بار به حق ثبت تولد فرزند، ازدواج یا طلاق و همچنین حضانت فرزندان صغیر دست یافتند.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از زمان روی کار آمدن برخی محدودیتهای قانونی زنان را کاهش داده است. سال گذشته حکومت عربستان ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کرد.

پیشتر جامعه بین المللی از جمله پارلمان اروپا از عربستان سعودی خواسته بودند که قوانین مربوط به قیمومیت زنان توسط مردان خانواده را لغو کند.