امضای کتاب ۳۰ نویسنده در حمایت از کودکان کار

امضای کتاب ۳۰ نویسنده در حمایت از کودکان کار

ایلنا
نشرچشمه دومین خیریه‌ فروش کتاب خود باعنوان اسفندگانِ کتاب را در حمایت از انجمن درختِ کوچک زندگی (حامی کودکانِ کار، محروم و بدسرپرست) برگزار می‌کند.

.به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مراسم خیریه امضا و فروش کتاب با حضور؛ فرشته احمدی، شیوا ارسطویی، کورش اسدی، مهدی افروز‌منش، رضیه انصاری، محمد حسینی، مریم حسینیان، سیدامین حسینیون، محسن حکیم‌معانی، مهدی ربّی، محمدرضا زمانی، سارا سالار، بلقیس سلیمانی، حسین سناپور، محمدحسن شهسواری، آرش صادق‌بیگی، سیدعلی صالحی، سعید عباس‌پور، احمد غلامی، الهام فلاح، کاوه فولادی‌نسب، ضحی کاظمی، مریم کهنسال نودهی، جواد ماه‌زاده، کامران محمدی، حسن محمودی، نسیم مرعشی، پیمان هوشمندزاده و مهدی یزدانی‌خرم برگزار می‌شود.

مراسم امضای کتاب با مشارکت نشرهای؛ آگه، افق، به‌نگار، پیدایش، ثالث، جوف- روزگار، روزنه، شمع و مه، شهرستان ادب، قطره، ققنوس، کتاب پارسه، کتابسرای تندیس، محراب قلم، مرکز، مروارید، سیزده، نقش خورشید، نگاه، نیلوفر، نیماژ، همشهری و هوپا در روز پنج‌شنبه؛ ۵اسفند ۱۳۹۵، از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در کتاب‌فروشیِ نشرچشمه‌ی کورش برگزار می‌شود.