همبستگی زنان افغان با "دختر آبی"

رادیوفردا
شماری از زنان افغان روز جمعه در استادیوم شهر کابل با در دست گرفتن پلاکاردهایی که بر آن عبارت «دختر آبی» به چشم می‌خورد با سحر خدایاری ابراز همبستگی کردند.

تصاویر این اقدام زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده است. فرحناز فروتن، روزنامه‌نگار افغان نسبت به انتشار این تصاویر اقدام کرده استدر صفحه فیسبوک خود نوشت: «مبارزه ما برای آزادی، عدالت و برابری جنسیتی یک همبستگی بزرگ فرا جغرافیایی است. ما صدای مشترک نسل در نسل تبعیض، نابرابری و سانسور هستیم...»