پیامهای برخی از فعالان کارگری/پرستاران پیشگام/جمعی از دانشجویان کمونیست/هواداران سازمان در لرستان/جمعی از کمونیستهای آذربایجان . ایران /امید به همایش چهل و ششمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

پیام برخی از فعالان کارگری
رفقا، ما سپاسگزاریم از شما هم به خاطر تحلیلها و نقدهای زیبا و کوشش خستگی ناپذیر شما در راه آزادی و آزادی خواهی و همچنین توجه و تلاش شما در زنده نگه داشتن یاد و خاطره رفقای حماسه سیاهکل؛
درود فراوان بر شما و گرامی باد یاد آن عزیزان از جان گذشته و آزادیخواه.
گرچه مبارزات و جان فشانیهای رفقا نتیجه مطلوب و دلخواه را حاصل نکرد، اما رنجهای آن عزیزان امروز گنجینه های با ارزشی است برای نسل جوان به مثابه درسها و تجاربی برای نیل به آزادی و آزادگی.
از سوی برخی از فعالان کارگری
بهمن ماه 1395


پیام پرستاران پیشگام
و آن هنگام که کوهها به رفتار درآمدند و جانها به هم پیو ستند، درختان عریانِ جنگل به شکوه پیکر خونین مردان زمینی نگریستند و فریاد زدند «به چه گناهی کشته شدند؟»
نه مَرد، نه دلاور نستوه، نه ستاره ی سرخ، مصمم به رهایی و مومن به صداقت گلوله آن زمان که سینه سیاه دشمن را نشانه گرفت.
مردانی ستیهنده که جانگواه از دل جنگل آزادی و رهایی خلق را فریاد زدند و جنگلی که عشق را زیست و قدمگاه راسخ ترین مردان شد. دلاورانی که از دل وهم جنگل راهی ساختند برای رسیدن به ظفر.
19 بهمن 1349 طنین صفیر گلوله ها و معرکه ای که بر پا کرد. اسرافیل در صور دمید و رستاخیز سیاهکل آغازشد. غریو خشم سلحشوران، آرام و قرار از قصیر ساکنان خفته در کاخها ربود و صدای خردشدگی جبروت پوشالی ملوکانه شان را نوید داد. شیشه ی عمر عفریت هفت سر دیگر در آسمان هفتم نبود. یلانی پای بر زمین شیشه را به سنگ ایمان کوفتند و تَرَک دادند.
دیگر ستم کردن بر خلقِ مرعوب، برای جلادان حاکم بی هزینه نبود.
چگونه می شود بی ترس و تشویش از عقوبت به خلقی ستم کرد که «فدایی» دارد؟
سیاهکل اما فقط حماسه ی ایثار نبود. نشان راه بود در تداوم نبرد. میزانی بود برای تمیز سره از ناسره. دلیل محکمی برای نفی هرگونه سازش. تطهیر چهره ی ملکوک مبارزه بود از مصلحت طلبیهای حزبی.
آغازجنبش مسلحانه خط بطلانی بر تئوریهای محافظه کارانه ای بود که موجب فروکاست مبارزه به امری منفعل و واکنشی شده بود.
بذر امید پاشیده شد و هیبت شکست ناپذیر دشمن در هم شکست و راهی تازه برای مبارزه گشوده شد.
راهی که نه با چانه زنی و مماشات که با تهور و ایمان رفقای فدایی گشوده شد و تاوانی اگر داشت نه برگرده ی توده های ستم دیده که به بهای خونهای پاک فداییان بود، در زمانه ای که جز به قهر انقلابی نطفه ای بسته نمی شد.
تدقیق و واکاوی حماسه سیاهکل که یادآور رشادت مردانی ست که با دست خالی از امکانات و کوله ای تهی از تجربه، دلاورانه به جنگ تن به تن با خصم قسی القلب بد نفس شتافتند، البته کاریست سهل و ممتنع و مسیر مبارزه را روشن تر از پیش می سازد، اما نفی و تشکیک در اصل و بایستگی مبارزه مسلحانه ی رفقا جز از عهده ی عناصر نا مطلوب تن آسای مسامحه کار برنمی آید.
سباهکل حماسه ای است که تا ابد درسهایی برای حق طلبانِ پای در راه دارد.
ما هنوز و همیشه ایمان داریم به صداقت گلوله هایی که در راه رهایی خلق شلیک شد.
یادشان گرامی و خون سرخ شان نه غمی بر دل که همچون اختری سرخ بر تارک تاریخ این سرزمین می درخشد.
و جنگل هنوز رشادت را به تماشا نشسته، رشادتی از جنس حماسه، حماسه ای که عشق است و ایثار، ایثاری که شاید حلقه ی گمگشته ی نبرد خلق باشد.
پرستاران پیشگام
بهمن 1395


پیام جمعی از دانشجویان کمونیست
اینک، یادآوری سالروز رستاخیز سیاهکل، سالروز ورود بلامنازع جنبش مسلحانه به تاریخ مبارزه ی خلق ایران است. نشان از آغازی نو و طلوع است. در میان اپورتونیسم حزبی و تمایلات عصیان آلود و ارتجاعی خمینی، ازین طلوع است که تاریخ به خود می بالد و خود را جدا می کند. آن زمانی که جنبش مسلحانه تبدیل به واقعیت می شود، شکست دگم و فرصت طلبی، آنی است که پیشاهنگ انقلابی روزنی در فضای رخوت و نومیدی توده ها می گشاید و این ورود به پراتیک تا یگانگی به تئوری است. اکنون، ما جمعی از دانشجویان کمونیست ضمن ادای احترام به سازمان چریک های فدایی خلق ایران این تاریخ را گرامی می داریم و می گوییم که ورود به پراتیک انقلابی در این دوران سستی و رخوت، بازگشت هژمونی به جنبش چپ را در گرو خود دارد.
یادشان گرامی و راهشان پوینده
جمعی از دانشجویان کمونیست
بهمن 1395


پیام هواداران سازمان در لرستان
بهمن ماه بار دیگر فرا می رسد، 19 بهمن یاد آور دلاوریهای جان بر کفانی است که هدفی جز رهائی زحمتکشان و ستم دیدگان نداشتند. در 19 بهمنن بود که توفان شکوفه داد و مشت درشت مردم خواب خوش را از چشم وابستگان به امپریالیسم زدود. 15 منادی شرف و عزت و 15 سنگر شکن و سنت شکن دست رد بر سینه تسلیم طلبان و مماشات گران زدند و تنها راه رهائی توده های ستمدیده و در بند را با نثار خون خود نمایاندند .این صف شکنان سنت شکن توهم شکست ناپذیری رژیم دست نشانده را فروریختند و اعلام مبارزات رهائی بخش را که تنها راه نجات از دست چپاولگران و خائنان به حقوق زحمتکشان است را جز با مبارزات قهر آمیز نمی دانستند.
و اینک پس از گذشت سالها و تغییر حاکمان در یافتیم که راه نجات همان است که رفقای جانفشانمان پیمودند. بار دیگر با اختران جاویدان سپهر مبارزات خلقهای تحت ستم پیمان می بندیم که ره رو راه سرخ آنها بوده و هستیم و علیرغم تمام مشکلات بی حد و حساب خللی در عزم و اراده مان به وجود نخواهد آمد.
از طرف هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – لرستان
بهمن 1395


پیام جمعی از کمونیستهای آذربایجان . ایران
چهل و ششمین سالگرد جنبش مسلحانه سیاهکل گرامی باد
تجربه یک قرن اخیر نشان می دهد آن جنبشی می تواند در ایران دگرگونی عمیق ایجاد کند که در نهایت مقید به جنبش مسلحانه باشد. جنبش مسلحانه مشروطه مونارشیسم قاجار را سرنگون ساخت و جنبش مسلحانه سیاهکل دودمان توتالیتر پهلوی را، سومین شلیک را که خواهد کرد ..؟
پس آمد و حاصل قیام سیاهکل چه بود ؟ آنها توانستند در مدت 7 سال پنجمین ارتش قدرتمند جهان، ارتش شاهنشاهی را شکست دهند... آنچه از شاه به ۵۷ کشید سپر فولادینی بود که چریکها سوراخ سوراخ کرده بودند.
تقبیح جنبش مسلحانه و نقد نابخردانه آن دستاوردی جز انفعال و کاریکاتوری از دیپلماسی شبه انقلابی نداشته است . فرصتی که نزدیک به چهار دهه از آن می گذرد اما آنچه بوده پلاتفورمهای بی حاصل و گفتمان بی گزند روشنفکری محض بوده است.
زنده باد قیام سیاهکل، گرامی باد یاد و خاطره شهدای جنبش مسلحانه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، زنده باد سوسیالیسم ..
جمعی از کمونیستهای آذربایجان . ایران
بهمن 1395


پیام رفیق امید
رفقا و یاران سیاهکل!
امروز در سرزمین ما که گله ی گرگهای جمهوری اسلامی دیوانه از درندگی و خون باره گی، به جان هم افتاده و سر و گوش یکدیگر را می درند و هراسان از خشم مردم به جان آمده، به سرکوبی وحشیانه ی تجمعات فعالان سیاسی و اعتصابهای کارگران، معلمان و پرستاران و برخورد با فعالان بی شمار شبکه های مجازی مشغول اند، حتی از فرط درماندگی دست به کشتار دست فروشان و کولبران تهی دست می زنند، یاد آوری و باز خوانی حماسه ای چون سیاهکل، که در زمان خود، پرده ی امنیت پوشالی رژیم شاه را درید و توهم جزیره ی ثبات را در چشمش به کابوس سقوط عنقریب مبدل کرد، همچنان می تواند و می باید که رژیم متزلزل ارتجاعی و غیر انسانی ولایت فقیه را که پشتوانه ای جز دلار و سلاح ندارد، دو چندان هراسناک کرده و توهم شکست ناپذیری و ماندگاری آن را از بین ببرد.
و نیز به گوش آنان که مبارزه ی مستقیم مردمی و قیام مسلحانه را به زعم خود با نام خشونت و تروریسم در بوق وکرنا می کنند، تلنگری زده و به یادشان آرند که مبارزه ی اصیل توده ی مردم به هر شکل آن ادامه دار است. این واقعیتی ست که از شنیدن اخبار درگیریهای فراوان مستقیم مردم با مزدوران انتظامی، بسیج و سپاه در شهرهای مختلف می توان باور کرد.
پس یاران و رفقا !
هرچه مصمم تر و با شکوه تر، حماسه ی سیاهکل و آرمان شهدای فدایی خلق را به پا دارید و به یاد همگان آرید. راهتان پر رهرو باد !
امید برهانی
بهمن 1395


منبع: نبردخلق شماره 381، یکشنبه اول اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷