روزنامه‌نگار مراکشی به اتهام سقط جنین زندانی شد

بی بی سی
یک روزنامه‌نگار مراکشی به اتهام سقط جنین و برقراری رابطه جنسی پیش ازدواج به یک سال زندان محکوم شده است.

منتقدان این حکم می‌گویند صدور آن برای سرکوب و محدود کردن گزارشگران منتقد دولت است.

هاجر الریسونی در ماه اوت پس از خروج از درمانگاه پزشکی زنان در رباط پایتخت مراکش بازداشت شد. او به همراه نامزدش به این درمانگاه رفته بود.

این روزنامه‌نگار ۲۸ ساله اتهامات وارده را رد کرده و می‌گوید به خاطر خونریزی داخلی نزد پزشک رفته بود.

خانم الریسونی برای روزنامه مستقل اخبار الیوم، روزنامه منتقد دولت کار می‌کند.

هاجر الریسونی گفته است پلیس از او به خاطر نوشته‌هایش "بازجویی" کرده است. او پرونده علیه خود را یک "محاکمه سیاسی" خوانده و آن را محکوم کرده است. او اقدام به سقط جنین را تکذیب کرده است.

نامزد خانم الریسونی سودانی است.

دادستانی گفته است بازداشت خانم الریسونی "ارتباطی با کارش ندارد." دادستانی گفته درمانگاه پزشکی که این روزنامه‌نگار مراکشی به آن مراجعه کرده بود، به خاطر انجام سقط‌جنین‌های غیرقانونی "تحت نظر بوده است."

دادگاه، نامزد خانم الریسونی را به یک سال زندان و دکتر را به دو سال زندان محکوم کرده است. دستیار دکتر و پرستار هم مجرم شناخته شدند اما به آنها حبس تعلیقی داده شده است.

یک مقام دیدبان حقوق بشر حکم صادره را " روز سیاهی برای آزادی در مراکش" خوانده و آن را "بی‌عدالتی، و ناقض حقوق بشر و حمله به آزادی‌های فردی" خوانده است