اخراج یک نظامی مسلمان از ارتش آلمان به دلیل دست ندادن با زنان

پیک ایران
یک نظامی مسلمان که با قرارداد زمانی محدود در ارتش آلمان خدمت می‌کرد به دلیل دست ندادن با زنان از خدمت اخراج شد.

دیوان عالی اداری آلمان در کوبلنتس با تأیید حکم ارتش آلمان (بوندس ور) شکایت فرد نظامی را رد کرد. او ادعا کرده بود که بخاطر رعایت موازین دینی {اسلامی} از دست دادن با زنان خودداری می‌کند.

دیوان عالی "دست ندادن با زنان را نشانه تعریفی رادیکال از موازین دینی" دانست و اعلام کرد "گرچه قوانینی در زمینه چگونگی سلام به همکاران وجود ندارد، اما دست ندادن با زنان نشانه بی‌احترامی به آنان است و این همبستگی یک واحد نظامی را خدشه‌دار می‌کند".