وزیر کشور: ۳ میلیون زن در ایران سرپرست خانوار هستند

ایرنا
عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه برگزاری یکصدو بیست و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع بررسی لایحه سرپرست خانوار و تامین امنیت بانوان گفت: بیش از سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم؛ ٧١ درصد آنها زنانی هستند که همسرانشان فوت کرده اند و ١١ درصد نیز زنانی هستند که طلاق گرفته اند. بقیه هم شامل مواردی است که ازدواج نکرده اند.
...
‎رحمانی فضلی با اشاره به لایحه ای که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، گفت: موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده در این جلسه بررسی شد.

‎وی اعلام کرد: دولت ‎تلاش دارد مجموعه اقدامات و برنامه هایی را که در برنامه ششم به عنوان وظیفه در این‌باره دارد، انجام دهد؛ بنابراین امروز با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف موضوعات بررسی شد تا بهترین راه حل ها و اقدامات را پیشنهاد دهند. امیدواریم این نظراتی که ارائه شد، مقدمه ای برای زمینه سازی و تاثیر در اجرا باشد.